William Nelson Cromwell Foundation Fellowships 2018, USA
Giải thưởng
William Nelson Cromwell Foundation Fellowships 2018, USA
Chương trình Học bổng Kinh doanh Serge Bellanger của Quỹ FACC, 2016
Giải thưởng
Chương trình Học bổng Kinh doanh Serge Bellanger của Quỹ FACC, 2016
Giải thưởng Báo chí Dữ liệu
Giải thưởng
Giải thưởng Báo chí Dữ liệu
Giải thưởng tiểu luận về quyền con người
Giải thưởng
Giải thưởng tiểu luận về quyền con người
OIC Dhaka Youth Capital 2020, Bangladesh
Giải thưởng
OIC Dhaka Youth Capital 2020, Bangladesh
Học bổng Tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Nhân đạo, Hoa Kỳ
Giải thưởng
Học bổng Tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Nhân đạo, Hoa Kỳ
Học bổng và Giải thưởng Học thuật 2020, Sheridan College, Canada
Giải thưởng
Học bổng và Giải thưởng Học thuật 2020, Sheridan College, Canada
Cuộc thi Viết luận Quốc tế - Chủ đề Định nghĩa của Thời đại Chúng ta
Giải thưởng
Cuộc thi Viết luận Quốc tế - Chủ đề Định nghĩa của Thời đại Chúng ta
Học bổng và Giải thưởng 2020, Đại học Nghệ thuật Hoàng gia, Vương quốc Anh
Giải thưởng
Học bổng và Giải thưởng 2020, Đại học Nghệ thuật Hoàng gia, Vương quốc Anh
Học bổng Queen’s Management School dành cho sinh viên quốc tế 2020, Vương quốc Anh
Giải thưởng
Học bổng Queen’s Management School dành cho sinh viên quốc tế 2020, Vương quốc Anh
Giải thưởng Tiến sĩ cho Thực phẩm Ấn Độ truyền thống đã qua chế biến, Ấn Độ
Giải thưởng
Giải thưởng Tiến sĩ cho Thực phẩm Ấn Độ truyền thống đã qua chế biến, Ấn Độ
Trường hè về nhi khoa, 3-12 tháng 7 năm 2019, Hà Lan
Giải thưởng
Trường hè về nhi khoa, 3-12 tháng 7 năm 2019, Hà Lan
Chương trình tài trợ Ernst Mach của Đại học Khoa học Ứng dụng Áo 2020, Áo
Giải thưởng
Chương trình tài trợ Ernst Mach của Đại học Khoa học Ứng dụng Áo 2020, Áo
Giải thưởng Phát minh Xuất bản Weiss-Brown 2020-2021, The Newberry, Hoa Kỳ
Giải thưởng
Giải thưởng Phát minh Xuất bản Weiss-Brown 2020-2021, The Newberry, Hoa Kỳ
Camille Lepage Photojournalism Award 2017
Giải thưởng
Camille Lepage Photojournalism Award 2017
Học bổng của Dean về Lịch sử Kinh tế Gia đình, Trường Cao đẳng Sinh thái Nhân văn tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ
Giải thưởng
Học bổng của Dean về Lịch sử Kinh tế Gia đình, Trường Cao đẳng Sinh thái Nhân văn tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ
Giải thưởng WISE 2020, Quỹ Qatar, Qatar
Giải thưởng
Giải thưởng WISE 2020, Quỹ Qatar, Qatar
Giải Phóng viên ảnh Canon 2017
Giải thưởng
Giải Phóng viên ảnh Canon 2017
The Princess of Asturias International Awards 2017, Tây Ban Nha
Giải thưởng
The Princess of Asturias International Awards 2017, Tây Ban Nha
Workshop / CfP - Mạng di động, an toàn và có thể lập trình, 29-30 tháng 6 năm 2017, Pháp
Giải thưởng
Workshop / CfP - Mạng di động, an toàn và có thể lập trình, 29-30 tháng 6 năm 2017, Pháp