Giải thưởng vẽ Jerwood 2017, London
Giải thưởng
Giải thưởng vẽ Jerwood 2017, London
Giải thưởng Báo chí Dũng cảm 2017
Giải thưởng
Giải thưởng Báo chí Dũng cảm 2017
Giải báo chí Châu Âu 2018
Giải thưởng
Giải báo chí Châu Âu 2018
Giải thưởng Truyện ngắn Elizabeth Jolley của Úc năm 2017
Giải thưởng
Giải thưởng Truyện ngắn Elizabeth Jolley của Úc năm 2017
Học bổng phim du lịch 2015, Colombia
Giải thưởng
Học bổng phim du lịch 2015, Colombia
Giải thưởng Anh hùng sinh thái trẻ quốc tế 2020, Hành động Vì Thiên nhiên, Hoa Kỳ
Giải thưởng
Giải thưởng Anh hùng sinh thái trẻ quốc tế 2020, Hành động Vì Thiên nhiên, Hoa Kỳ
Giải thưởng TRACE cho Báo cáo Điều tra - Khám phá Hối lộ Thương mại 2018
Giải thưởng
Giải thưởng TRACE cho Báo cáo Điều tra - Khám phá Hối lộ Thương mại 2018
Hội thảo Tiến sĩ về Luật Phá sản Châu Âu / Quốc tế, ngày 5-6 tháng 3 năm 2020, Hà Lan
Giải thưởng
Hội thảo Tiến sĩ về Luật Phá sản Châu Âu / Quốc tế, ngày 5-6 tháng 3 năm 2020, Hà Lan
Giải thưởng Robert H. Zieger về Nghiên cứu Lao động miền Nam 2018
Giải thưởng
Giải thưởng Robert H. Zieger về Nghiên cứu Lao động miền Nam 2018
Học bổng Lister của Viện Nghiên cứu Y học Dự phòng, Vương quốc Anh
Giải thưởng
Học bổng Lister của Viện Nghiên cứu Y học Dự phòng, Vương quốc Anh
Giải thưởng Lịch sử Học thuật của Đại học Edinburgh Dorothy Dunnett năm 2017, Vương quốc Anh
Giải thưởng
Giải thưởng Lịch sử Học thuật của Đại học Edinburgh Dorothy Dunnett năm 2017, Vương quốc Anh
Giải thưởng Noster And Science Microbiome năm 2020, Hiệp hội Hoa Kỳ vì sự tiến bộ của khoa học, Hoa Kỳ
Giải thưởng
Giải thưởng Noster And Science Microbiome năm 2020, Hiệp hội Hoa Kỳ vì sự tiến bộ của khoa học, Hoa Kỳ
Cuộc thi chụp ảnh tự sướng
Giải thưởng
Cuộc thi chụp ảnh tự sướng "Làm quen với cộng đồng của bạn"
Cuộc thi Anh hùng Nước Địa Trung Hải lần thứ tư về “Nước và Biến đổi Khí hậu”, Trung tâm Hội nhập Địa Trung Hải, 2020, Pháp
Giải thưởng
Cuộc thi Anh hùng Nước Địa Trung Hải lần thứ tư về “Nước và Biến đổi Khí hậu”, Trung tâm Hội nhập Địa Trung Hải, 2020, Pháp
Cuộc thi - Tương lai của Kể chuyện, ngày 7-8 tháng 10 năm 2015, New York, Hoa Kỳ
Giải thưởng
Cuộc thi - Tương lai của Kể chuyện, ngày 7-8 tháng 10 năm 2015, New York, Hoa Kỳ
Cuộc thi - Thử thách Quốc tế về Ý tưởng Kinh tế (ICEI), Indonesia
Giải thưởng
Cuộc thi - Thử thách Quốc tế về Ý tưởng Kinh tế (ICEI), Indonesia
CfP - Nghiên cứu sinh thường niên lần thứ 14 về Nghiên cứu tiếng Armenia, ngày 12 tháng 2 năm 2016, Đại học California, Hoa Kỳ
Giải thưởng
CfP - Nghiên cứu sinh thường niên lần thứ 14 về Nghiên cứu tiếng Armenia, ngày 12 tháng 2 năm 2016, Đại học California, Hoa Kỳ
Giải thưởng truyền thông Lorenzo Natali 2015
Giải thưởng
Giải thưởng truyền thông Lorenzo Natali 2015
Giải Jean Monnet về Hội nhập Châu Âu 2019
Giải thưởng
Giải Jean Monnet về Hội nhập Châu Âu 2019
Giải thưởng Helmut Veith Stipend về Khoa học Máy tính 2019-2020, Áo
Giải thưởng
Giải thưởng Helmut Veith Stipend về Khoa học Máy tính 2019-2020, Áo